Social Media effectief gebruiken

people on social media

Neem je je klanten serieus? Luister je naar ze? Laat je de meningen van je klanten meewegen bij je zakelijke beslissingen? Zo ja, dan ga je goed met je tijd mee. Historisch gezien richtten marketeers zich op het uitdragen van een boodschap aan een vooraf gedefinieerde doelgroep teneinde een gewenste reactie uit te lokken. Ja, consumenten werden soms geraadpleegd, door middel van marktonderzoek, consumentenonderzoek en dergelijke, maar over het algemeen gold marketing als eenrichtingsverkeer; show and tell. De consument had de rol van passieve toehoorder, luisterend naar de boodschap van de marketeer.

Dankzij het steeds interactievere karakter van het internet, en een verschuiving in de manier waarop mensen media consumeren is dit alles aan het veranderen. Consumenten zijn online in gesprek met uitgebreidere groepen van soortgenoten. De gesprekken die ze hebben overstijgen naadloos geografische, tijdelijke en culturele grenzen. Het web gonst van de (miljarden) gesprekken, en dat biedt interessante mogelijkheden voor marketeers die niet bang zijn om hieraan deel te nemen.

Het karakter van marketing ontwikkelt zich in snel tempo van een gesprek in plaats van een lezing. Progressieve marketeers beseffen dat om vandaag de dag gehoord te worden in de interactieve wereld, ze deel moeten nemen aan dat gesprek ... en, natuurlijk, om het meeste uit het gesprek te halen, zul je een deel van je tijd moeten besteden aan luisteren.

Luisteren is niet een eigenschap waar marketeers van oudsher bekend om staan, maar om de kansen die ons door Web 2.0 worden geboden echt te benutten, zullen we de tijd moeten nemen te luisteren naar wat onze online klanten en prospects willen, wat ze ons te vertellen hebben over ons merk, onze industrie en de wereld in het algemeen. Dit kan zijn door middel van blogs, wiki's, social bookmarking, online discussies, social networks, peer review sites and andere online media. We kunnen zo een veel productievere en betekenisvollere relatie met onze klanten opbouwen, en belangrijke inzicht verwerven in hun percepties van onze producten, diensten en merken, en hen in staat stellen om bij te dragen aan, en samen te werken in onze bedrijfsvoering op een manier die voorheen niet mogelijk was.

Maar inzicht in sociale media vraagt om een paradigmaverschuiving voor de marketeer. We moeten realiseren dat onze doelgroep in feite helemaal geen publiek meer is. Het zijn actieve deelnemers geworden in een voortdurend evoluerend debat. En online marketeers kunnen zich niet veroorloven om in dit debat aan de zijlijn te zitten.

Social network siteslogo's

Wat is social media?

Social media is de overkoepelende term voor web-based software en diensten die gebruikers in staat stellen om elkaar online te ontmoeten en zaken uit te wisselen , te bespreken, met elkaar te communiceren en deel te nemen aan elke vorm van sociale interactie. Die interactie kan zijn in de vorm van tekst, audio, afbeeldingen, video en andere media, afzonderlijk of in combinatie. Het kan gaan om het genereren van nieuwe content, aanbevelen en delen van bestaande content; evalueren en beoordelen van producten, diensten en merken; het bespreken van de hot topics of the day, uitvoeren van hobby's, interesses en passies; het delen van ervaring en expertise ... eigenlijk alles dat kan worden verspreid en gedeeld via digitale kanalen.

Een van de grootste misvattingen over social media is dat het een geheel nieuw fenomeen betreft. Sociale interactie online is er altijd geweest. In haar grofste vorm bestaat social media al zo'n twee decennia op het web. Primitieve inbel-diensten van het prikbord (BBS) en online community's zoals Compuserve en Prodigy stelden gebruikers in staat om berichten online te plaatsen en hierop te reageren , nieuwsgroepen (vroege internet discussiegroepen) stelden gelijkgestemden in staat om van gedachten te wisselen over allerlei onderwerpen, variërend van galblaasonderzoeken tot bedorven spruitjes. E-mail discussielijsten deden hetzelfde. Internet Relay Chat (IRC) voegde real-time chat toe aan de mix, en browser-gebaseerde forums en chatrooms bracht de discussie op het web. Allemaal social media.

Wat veranderde in de afgelopen jaren is het bereik en de penetratie van deze sociale media-technologieën, de integratie ervan in het dagelijkse leven van het mainstream publiek, en als gevolg daarvan de proliferatie van user-generated content en peer-to-peer-interactie. Vandaag de dag, kan iedereen deelnemen door middel van strakke, goed ontworpen browser-based gebruikersinterfaces die gebruik maken van conventies waar iedereen zich prettig bij voelt. Het is gemakkelijk, het is handig en het is ongelooflijk krachtig; niet omwille van de technologie, maar vanwege de manier waarop die technologie zorgt voor contact tussen mensen. De behoefte om te communiceren met andere mensen zit nu eenmaal in ons DNA. Dat is een van de belangrijkste redenen waarom velen van ons social media zo onweerstaanbaar vinden.

Social media submission sites logo's

Social media is niets om bang voor te zijn

De Social media mogen dan voor velen onweerstaanbaar zijn maar voor veel marketeers kan de gedachte aan het duiken in het diepe van deze interactieve, alles mag, consument-gestuurde wereld ontmoedigend, zelfs eng zijn. De regels worden hier niet gedicteerd door marketeers, maar door de consument. Het is een dynamische, onvoorspelbare wereld, en als je de dingen verkeerd doet loop je het risico op een zeperd die zich over gehele netwerk verspreidt in de blink of an eye.

Zorgwekkend? Mogelijk, maar aan het eind van de rit moet je niet vergeten dat sociale media gaat over mensen die met elkaar praten, contacten leggen en dingen delen met anderen. Marketing als een industrie is (of in ieder geval zou moeten zijn) gaat ook over mensen: ze te begrijpen en met hen te communiceren. Als marketeer, is het vooruitzicht van het praten met de mensen met wie je je wilt engageren echt zo'n beangstigend vooruitzicht? Dat gezegd hebbende, het is wel goed om voordat je actief gaat deelnemen op de social media een plan te maken met doelstellingen en uitgangspunten. Zomaar ins Blaue hinein op de sociale netwerken de interessante jongen gaan uithangen heeft niet zo veel zin, en kan zich zelfs tegen je keren. Leer vooral ook de 'rules of engagement' goed kennen en tast in het begin de gebruiken en conventies een beetje af. Wees bescheiden en behulpzaam. Daar kun je je nooit een buil aan vallen.

Media sharing network logo's

Met of zonder jou - Waarom het is goed om van de partij te zijn.

Maar, zie ik je denken, hoe kan ik deze open conversatie dan controleren? Dat kun je niet, elke poging daartoe is verloren tijd. Wat je kunt doen, is er voor kiezen deel te nemen aan het gesprek, en te streven naar een positieve invloed op de richting ervan. Dat is in de kern waar social media marketing (SMM) over gaat

Eén ding is zeker: je klanten zijn al lang in gesprek met elkaar online; ze communiceren over je branche, je concurrentie, je bedrijf, je merk en andere onderwerpen die relevant zijn voor wat je doet. Het gesprek vindt plaats, ongeacht of je er aan wil deelnemen of niet. Het is beter je bewust te zijn van wat er er gezegd wordt, te luisteren, jezelf te engageren met, en onderhouden van, relaties in deze gemeenschappen, in plaats van vanaf een afstandje toe te kijken. Zoek uit waar mensen uit je doelgroep geïnteresseerd in zijn, waar ze het over hebben, en reik hen nuttige informatie, advies en content aan. Praat met hen, niet over hen, en vooral, luister naar hen. Als het je lukt om dat op effectieve wijze te doen, dan kan social media kan een ongelooflijk positieve invloed hebben op het online profiel van je organisatie of bedrijf.

Blog services logo's

Op welke manier je gebruik wilt maken hangt af van het soort bedrijf, je klanten, je doelstellingen en je overall digitale marketing strategy. Maar er is voor iedereen wat te halen. Wat het je zoal kan opleveren? Nou, dit:

 • Blijf geïnformeerd. Vind uit wat je kanten denken. Op welke manier ze tegen je product of dienst, service, merk, industrie en andere relevante onderwerpen aankijken. Het kennen van je klanten is de sleutel tot effectieve marketing. Engageren met hen op de social media kan zeer onthullend zijn, zonder jezelf op te dringen.
 • Versterk je profiel: door proactief te zijn op de social media maak je een betrokken indruk hetgeen helpt bij het opbouwen van je reputatie als een gezaghebbende, behulpzame, speler in je vakgebied.
 • Egaliseer het speelveld: kosten van focusgroepen, marktonderzoeken en andere offline methoden voor het meten van het consumentenvertrouwen zijn mogelijk te hoog voor de draagkracht van kleinere bedrijven. Met behulp van social media kan elke organisatie nu ontdekken zich waar consumenten over praten en dingen beleven, met weinig of geen financiële inspanningen.
 • Beïnvloed de beïnvloeders: de mensen die het meest actief zijn in sociale media kringen kunnen vaak worden aangemerkt als beïnvloeders. Hoewel klein in aantal vergeleken met de markt als geheel, hebben deze invloedrijke personen het vertrouwen en respect van hun online leeftijdsgenoten, en een positieve indruk bij deze beïnvloeders ten aanzien van je product kan een onevenredig groot effect op je bredere online reputatie hebben.
 • Koesteren van pleitbezorgers van je merk: door je op een positieve manier te engageren met mensen die al positief tegenover je merk staan, creëer je gepassioneerd 'evangelisten' die online vrijwillig je organisatie aanprijzen via de sociale media. En je grootste brand 'evangelisten' kunnen zich heel goed binnen je bedrijf bevinden - het enthousiasmeren van je medewerkers om actief deel te nemen aan sociale media activiteiten kan je bereik exponentieel doen toenemen.
 • Geef het door: een van de meest krachtige aspecten van sociale media is haar capaciteit van 'virale' propagatie, het online equivalent van mond-tot-mond marketing, met dat verschil dat de boodschap online verder en sneller kan worden doorgegeven. Of het nu een video op YouTube is, of een een high-profile nieuwsbericht over je bedrijf, een blogpost dat wordt gespot en verspreid door je lezers, als je de juiste snaar weet te raken, dan kan het plotseling overal opduiken. Als je dat voor elkaar krijgt, is er geen betere manier om je bedrijf te promoten.
 • De wijsheid van de menigte: een gezegde luidt "twee weten meer dan één". Nou, honderden of zelfs duizenden weten nog veel meer. Slimme bedrijven beseffen dat en door gebruik te maken van de collectieve intelligentie van online community's kunnen ze antwoorden vinden op enkele van hun meest uitdagende zakelijke problemen. Het verkrijgen van input van online community's met behulp van social media is 'niet duur' en effectief. Evenals het helpen bij echte zakelijke dilemma's kan het je ook helpen om beter 'informed decisions' ten aanzien van research, ontwerp en ontwikkeling te nemen gebaseerd op wat de klant eigenlijk eigenlijk wil. Nou, dat is pas innovatie!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Contact

 • Mobiel:
  06 531 038 81
 • E-Mail:
  m.vonkreijfelt@preludio.nl

Social