Social media websites zijn er in een grote verscheidenheid aan "smaken", die grofweg gebaseerd zijn op verschillende uitgangspunten van persoonlijke interactie;

  • het creëren, uitwisselen en delen van content;
  • waardering en bespreking van de waarde ervan voor de betreffende commumity.

De inhoud kan bestaan uit links naar andere websites, nieuws artikelen of blog posts, foto's, audio, video, vragen van andere gebruikers ... eigenlijk alles dat kan worden verspreid in digitale vorm.

De meeste social media websites zijn niet netjes in één enkele categorie te plaatsen. Toch is er heel globaal een onderverdeling te maken, met veel overlap, op basis van hun primaire functie. Hieronder de lijst met categorieën:

Lees verder

people on social media

Neem je je klanten serieus? Luister je naar ze? Laat je de meningen van je klanten meewegen bij je zakelijke beslissingen? Zo ja, dan ga je goed met je tijd mee. Historisch gezien richtten marketeers zich op het uitdragen van een boodschap aan een vooraf gedefinieerde doelgroep teneinde een gewenste reactie uit te lokken. Ja, consumenten werden soms geraadpleegd, door middel van marktonderzoek, consumentenonderzoek en dergelijke, maar over het algemeen gold marketing als eenrichtingsverkeer; show and tell. De consument had de rol van passieve toehoorder, luisterend naar de boodschap van de marketeer.

Lees verder

Contact

  • Mobiel:
    06 531 038 81
  • E-Mail:
    m.vonkreijfelt@preludio.nl

Social